Araştırma Yöntemleri


Akademik ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 

 

 

Sunum içeriğine erişmek için tıklayınız

Veri tabanları
Açık Erişim
Kampüs Dışı Erişim
Referans Yönetim Sistemi (MENDELEY)

Journal Citation Reports (JCR) “DÜNYANIN EN ÖNEMLİ DERGİLERİ” Journal Citation Reports aracılığı ile sunulur. Web of Science'da 3 yıl aralıksız yayınlanmış bir dergi JCR'a girebilir. JCR atıf verilerine dayanarak ölçülebilir istatistiksel veri sağlar.
  JCR: Impact Factor Video
•  JCR: Journal Profiles Video
 
JCR: Compare Journals Video

Yayın Değerlendirmesi Neden Önemlidir?


SJR’da belli bir yılda yayınlanmış bir derginin itibarı yine o yıl yapılan tüm atıflara eşit olarak dağıtılır. Bu önemli bir ayrıntıdır çünkü farklı çalışma alanları arasından yapılan atıf hatalarını düzeltir.  DEVAMI İÇİN

Journal Citation Reports (JCR)'a erişmek için tıklayınız
​Journal Citation Reports (JCR) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Journal Citation Reports (JCR) tanıtım ve kullanım klavuzu için tıklayınız


Kaynak : https://www.enago.com.tr/blog/scimago-yayin-degerlendirmesi-neden-onemlidir/

SCImago Journal Rank (SJR) bir bilimsel yayının bilim dünyasına yaptığı katkıyı değerlendiren ücretsiz bir ölçüm yöntemidir; Eigenfactor skorunun bir türevidir. SJR göstergesi, etki faktörü değerlendirmesine alternatif olarak gösterilen bir yöntem.

Scimago Journal & Country Rank  : Dergilerin ve Milletlerin çok boyutlu performansını analiz etmek için bir 'açık erişim' web değerlendirme ortamı.
Scimago Institutions Rankings : Üniversitelerin ve araştırma odaklı kurumların araştırma çıktılarını analiz etmek için bir Araştırma Değerlendirme Platformu ve Sıralama Oluşturucu.
Shape of Science  : Amaç, dergi alıntılarına dayalı olarak bilimin yapısını ortaya koymak olan bir bilgi görselleştirme projesi.

Scimago Journal & Country Rank'a erişmek için tıklayınız
Scimago Journal & Country Rank hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Scimago Journal & Country Rank tanıtım ve kullanım klavuzu için tıklayınız


Akademik görünürlüğünüzü birlikte arttırabilmek için formu eksiksiz doldurunuz.  Forma erişmek için tıklayınız
                                                                                                                                                                                                                      

Tübitak tarafından "How to write and publish a scientific paper" adlı ISI yayınından çevilmiş, nasıl atıf yapılabileceği ile ilgili Türkçe bir kaynaktır.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır adlı yayına erişmek için tıklayınız
                                                                                                                                                                                                               

Atıf ve kaynakça düzenleme hakkında hazırlanmış bir sunum için tıklayınız
Yazar Rehberi  ( Kaynakça yazım örnekleri )  

Kaynak : Kurbanoğlu, Serap vd. “Atıf ve Kaynakça Düzenleme”.  Web. 6 Kas. 2017., http://uvt.ulakbim.gov.tr/sbvt/kurultay4/kurbanoglu.pdf
Kaynak : Doğuş Üniversitesi Dergisi, http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/about/submissions

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa erişmek için tıklayınız 

Lisanslar Hakkında, Lisanlarımız ne yapar?
Creative Commons telif hakkı lisansları ve araçları, kanunun oluşturduğu geleneksel "tüm hakları saklıdır" yapısı içinde bir denge oluşturur. Araçlarımız bireysel yaratıcılardan büyük şirket ve kurumlara kadar herkesin yaratıcı eserlerine basit, standartlaştırılmış bir yol ile telif izinleri vermesini sağlar. Araçlarımızın ve kullanıcılarımızın kombinasyonu geniş ve büyüyen dijital bir ortaklıktır ve telif hakları çerçevesinde kopyalanabilir, dağıtılabilir, düzenlenebilir, karıştırılabilir ve üzerine inşa edilebilir bir içerik havuzu olabilir. DEVAMI İÇİN

Creative Commons hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Creative Commons Blog yazıları için tıklayınız
Creative Commons Videoları tıklayınız
 

Dergi İndeksleri  |  Ulusal ve uluslararsı indekslerde yer alan dergileri listeler. 
A to Z Dergi Listesi (SUMMON EDS) ( Abone olunan veri tabanları içindeki dergilerin listesini verir. )
Journals Indexed in EconLit​
Clarivate Analytics Master Journal List  ( SCI, SSCI ve AHCI’da indekslenen dergilerin listesine bu adresten erişebilirsiniz. )
Sabancı Üniversitesi Dergi Arama Motoru​ ( Dergilerin hangi veri tabanlarında indekslendiği konusunda ayrıntılı bilgi verir ve yönlendirme yapar. )
TÜBİTAK TR Dizin( Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır. )
TÜBİTAK ULAKBİM Dergi Arama Motoru ( Dergilerin hangi veritabanlarında indekslendiği konusunda ayrıntılı bilgi verir. )
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) Dergi Listeleri ( Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) çerçevesinde belirlenen dergi listelerini içerir. )​​
Web of Science (WoS)’da SCI - SCIE Farkı ( Thomson Reuters'in mektubunu ekte bulabilirsiniz.)  ( Aslında her iki indeks'te aynıdır, SCI içeriklerinin CD ve DVD'de yer alması ve SCIE içeriklerinin ise online olarak arşivlenmesinden bu ayırım yapılmıştır. Bir yayın her iki indeks'te yer alıyorsa makale indeks'i için SCIE tercih edilmelidir )
Web of Science (WoS)’da İndekslenen Türkçe Dergiler ( Türkiye kökenli olan ve Web of Science veri tabanında indekslenen dergilerin listesini verir. )
Kopya, Aşırma, İntihal :
"Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma. "Başkalarının fikirlerini veya yazılarını kendi çalışmalarımızda kullanırken mutlaka kaynak göstermemiz gerekmektedir. (Kaynak: TDK Büyük Türkçe Sözlük) MEF Üniversitesi’nde intihali (aşırma) önlemek için özel yazılımlar kullanılmaktadır. Akademik dürüstlük bilimde güvenilirliği ve sorumluluğu ifade etmektedir. Öğrenciler ve öğretim üyelerinin bilimsel sorumluluğa ve dürüstlüğe uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Buna uygun olarak her akademik çalışma, kişisel çabayı gösteren özgün sonuçlar ortaya koymalıdır. Diğer akademik çalışmaların entellektüel katkısı kabul edilmeli ve deklere edilmelidir. (Bu bölümün hazırlanması sırasında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi web sayfasından yararlanılmıştır)

Piyasada Kullanılan İntihal Programları;
• Turnitin
• Urkund
• iThenticate

Piyasaya Yeni Giren Intihal Programları;
• Unicheck
• İntihalNet 

Etkin bir intihal denetimi nasıl yapılır sunum için tıklayınız.

Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi :
Akademik bir kurumun kurumsal arşiv sistemidir.
Yani, bağlı olduğu kurumun entelektüel birikimini uygun ortamlarda bir araya toplayan, saklayan, koruyan, dizinleyen, yayınlayan ve engelsiz erişimini sağlayan hizmetler bütünüdür.

Kurumsal Arşivin Amacı :
Bağlı olduğu kurumun entelektüel birikimini bir araya toplayarak kurumsal bir arşiv oluşturmayı ve uluslararası standartlarda Açık Erişime sunmayı amaçlar. Diğer bir ifadeyle, bilginin yayılmasını kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması, bilgi teknolojisinin imkanlarından yararlanarak yeni bir sistem oluşturulması, kurumun ve çalışanlarının tanınırlığının sağlanması ve dolayısıyla saygınlığının artırılmasıdır.

Kurumsal Yararları:
• Her türlü faaliyetin bilimsel, toplumsal ve ekonomik ilişkisini ortaya koyarak kurumun değerini arttırır.
• Kurumun görünürlüğünü ve saygınlığını artırır.
• Kurumun desteklediği çeşitli tanıtım ve araştırma sonuçlarına erişim sınırlamasını ortadan kaldırır.
• Kurumun desteklediği araştırmaları tekrar ücret ödeyerek ticari kaynaklardan satın almasını önler.

Bireysel Yararları :
• İnternet sayesinde araştırma sonuçlarına ücretsiz ve hızlı erişim sağlar.
• Bilgi kaynaklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak araştırmanın etkisini artırır.
• Bilgi kaynaklarının başka araştırmalara temel oluşturmasına aracılık eder.
• Araştırmaların tekrarını önler


YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Yayınların Derlernmesi ve Arşivlenmesi :
Kurumsal akademik arşivler, bir kurum bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri ve rapor gibi tüm akademik yayınları uluslararası standartlara uygun biçimde elektronik ortamda arşivlemeyi ve bunların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak açık erişime sunmayı amaçlar. Öğretim üye ve görevlileri ile araştırmacıların bilimsel yayınlarının üniversitelerde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında derlenmesi ve arşivlenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelere verilmiş bir görevdir. Kanunun 42/c maddesi  ile yayınların derlenmesi, 42/d maddesi  ile arşivlenmesi ve 12/c maddesi  ile bilim verilerinin söz, yazı ve diğer araçlarla yayılması istenmektedir (Yükseköğretim Kanunu, 1981). Dolayısıyla hangi mecrada olursa olsun bir üniversite adına üretilmiş yayınları kurumsal akademik arşivlerde telif hakkına uygun olarak arşivlemenin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Ayrıca “bilim verilerini yaymak”  yükseköğretimin amaçlarından olduğuna göre, arşivlenen bu yayınları telif haklarına uygun olarak açık erişime sunmak da yükseköğretim kurumlarının görevidir.​

Kurumsal akademik arşivlerde yayınlar arşivlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus erişim şeklinin belirlenmesidir. Yani arşivlenen yayın, Açık Erişim, Ambargolu Erişim, Sınırlı Erişim veya Kapalı Erişim seçeneklerinden uygun olanı ile arşivlenmelidir.
Bir yayının kurumsal akademik arşivde arşivlenmesi telif hakkı sahibinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan haklarını engellemez. Kanuna erişmek için tıklayınız

Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi veri girişi sunumu için tıklayınız

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası Kabul Edildi


TÜBİTAK Açık Bilim Politikası, TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 14.03.2019 tarihli toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen projelerden üretilen yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, saklanması,  arşivlenmesi, derlenmesi ve dijital korunması TÜBİTAK Açık Bilim Politikasının çerçevesini oluşturmaktadır.
Açık Bilim Politikasının kabulü ile Yeşil Yol Açık Erişim zorunluluğu benimsenmiş olup, politikanın 2019 yılında pilot programlarda, 2020 yılında ise tüm destek programlarında uygulanması uygun görülmüştür.

 

Araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerine ve geliştirmelerine, diğer araştırmacılar ile çevrimiçi işbirliği yapabilmelerine ve yapılmış olan son araştırmaları keşfetmelerine yardımcı olur ayrıca çevrimiçi - çevrimdışı olarak farklı cihazlarda eşzamanlı kullanım olanağı sunarken akademik sosyal ağ olarak da kullanabileceğiniz bir kaynakça yönetim aracıdır.  

Başka bir ifadeyle Referans Yönetim Sistemleri makalelerinizi yönetmek, paylaşmak, okumak, notlar almak ve alıntı yapmak için kullanabileceğiniz bir yazılımdır.

Tercih Edilen Referans Yönetim Sistemleri;
• EndNote
• Mendeley
• ReadCube
• RefWorks = Flow
• Zotero


NOT : MAC işletim sistemi kullanıcıları için :  (macOS 10.10 (Yosemite), macOS 10.11 (El Capitan) kullanildiginda sorun yaşanmamaktadır. )​
Mendeley kullanım sunumu için tıklayınız
 

Size özel ResearcherID, ORCID numaralanızı alıp kendi profilinizi yaratmanıza olanak sunar. 
(Kendi profilinizi oluşturmanız ve yayınlarınızı buraya eklemeniz, genel arama esnasında doğabilecek aksaklıklarda - kurumunuzun birden çok yazılış şekli gibi - yanlış bilgi edinilmesinin önüne geçer. 
ResearcherID, ORCID numaralarınızla tek bir seferde güvenli olarak yayınlarınıza ulaşabilirsiniz.
ResearcherID profilinize bir kere yayınınız eklediğinizde Web of Science'deki kaydınızla otomatik olarak bağlantı kurar ve 7 iş günü içerisinde yazar ID'niz ile sorgulama yapabilirsiniz.


Yazar ID Türleri;
ResearcherID  
ORCID
ScopusID
YÖK-ID


Yazar ID türleri ve kullanımıyla ilgili sunum için tıklayınız. 

Telif hakkı : Yazılı ve görsel - işitsel her türlü bilgi kaynağının telif haklarının korunmasını ve bu doğrultuda hareket edilmesini hedeflemektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre, Kütüphane tarafından hizmete sunulan elektronik veya yazılı formattaki hiçbir materyal, eser üzerinde hak sahibi olan tarafın izni olmaksızın, ödünç alan kullanıcı tarafından:
• 3. şahıslara çıkar / ticari amaçlı olarak kiralanamaz,
• Toplu gösterim çerçevesinde kullandırılamaz,
• Aynı veya başka bir formatta kopyalanıp, çoğaltılamaz.
• Oluşabilecek ihlallerden Kütüphane sorumlu değildir.

Telif Hakları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız
Fikir ve sanat Eserleri kanunu hakkında daha fazla bilgi için tıklayınızAdil Kullanım;
İlgili kaynakların, kaynak gösterilmek şartı ile eğitim ve öğretim amacıyla seçme ve toplama eserler oluşturulmasında kullanılması, telif hakkı sahibinin çıkarlarına zarar vermeden eserin kullanması adil kullanım kapsamındadır. Yayınların format değişikliği yapılmadan (yani basılı bir kaynağı dijital hale çevirmek vb.) eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler oluşturmak için makul olabilecek uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

Genel olarak;
• Dergilerin her sayısından sadece bir makale,
• Bilgi kaynağının en fazla %10'u veya bir ünitesi (format değişikliği yapmadan),
• Elektronik kaynağa ait link bilgisi verilerek,
• Sinema eserlerinin %10'u. (Konu halen dünyada tartışılmakta olup, fikir birliği oluşmamıştır.)


İntihal;
"Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma. "Başkalarının fikirlerini veya yazılarını kendi çalışmalarımızda kullanırken mutlaka kaynak gösterilmesi gerekmektedir. (Kaynak: TDK Büyük Türkçe Sözlük) MEF Üniversitesi’nde İnthali (aşırma) önlemek için özel yazılımlar kullanılmaktadır. Akademik Dürüstlük Akademik dürüstlük bilimde güvenilirliği ve sorumluluğu ifade etmektedir. Öğrenciler ve öğretim üyelşerinin bilimsel sorumluluğa ve dürüstlüğe uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Buna uygun olarak her akademik çalışma, kişisel çabayı gösteren özgün sonuçlar ortaya koymalıdır. Diğer akademik çalışmaların entellektüel katkısı kabul edilmeli ve deklere edilmelidir. (Bu bölümün hazırlanması sırasında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi web sayfasından yararlanılmıştır)

Akademik makaleler içeren bir web sitesi, Kurumsal Arşiv sayfası ya da kişisel yayın bilgilerinizi Google Akademik'e göndererek indekslenmesini sağlayabilirsiniz.

Scholar Inclusions web sayfasına erişmek için tıklayınız
Scholar Inclusions ​kullanım yönergesi için tıklayınız

 

Makalenizin Web of Science kaydı düzeltmesi için aşağıda Ara linkinde yer alan formu kullanabilirsiniz.
Değişiklik talebiniz 5 işgünü içinde Thomson Reuters Bibliyografik ekibi tarafından değerlendirecek ve kabul edilirse 3-4 hafta içinde değişiklik WoS kayıtlarına yansıyacaktır. 

WOS makale düzeltme klavuzu için tıklayınız
WOS makale düzeltme web sayfası için tıklayınız

Kaynak : Online Bilge, 2017. http://onlinebilgi.com.tr/TR/

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x