Misyonumuz


Sahip olduğu farklı türden bilgi kaynaklarını (basılı ve elektronik kitaplar, basılı ve elektronik dergiler, online veritabanları, akıllı cihazlar vb) kullanarak, hizmet verdiği grupların zamanla değişen bilimsel, akademik, entellektüel ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kaliteli bilgi hizmetleri üretmek ve kullanıcılarının hayat boyu öğrenme aktivitelerini desteklemektir.