Araştırma Yöntemleri


Akademik ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 

 

 

Journal Citation Reports (JCR) “DÜNYANIN EN ÖNEMLİ DERGİLERİ” Journal Citation Reports aracılığı ile sunulur. Web of Science'da 3 yıl aralıksız yayınlanmış bir dergi JCR'a girebilir. JCR atıf verilerine dayanarak ölçülebilir istatistiksel veri sağlar.
  JCR: Impact Factor Video
•  JCR: Journal Profiles Video
 
JCR: Compare Journals Video

Yayın Değerlendirmesi Neden Önemlidir?


SJR’da belli bir yılda yayınlanmış bir derginin itibarı yine o yıl yapılan tüm atıflara eşit olarak dağıtılır. Bu önemli bir ayrıntıdır çünkü farklı çalışma alanları arasından yapılan atıf hatalarını düzeltir.  DEVAMI İÇİN

Smiley face   Smiley face    Smiley face                                              Kaynak : https://www.enago.com.tr/blog/scimago-yayin-degerlendirmesi-neden-onemlidir/

SCImago Journal Rank (SJR) bir bilimsel yayının bilim dünyasına yaptığı katkıyı değerlendiren ücretsiz bir ölçüm yöntemidir; Eigenfactor skorunun bir türevidir. SJR göstergesi, etki faktörü değerlendirmesine alternatif olarak gösterilen bir yöntem.

Scimago Journal & Country Rank  : Dergilerin ve Milletlerin çok boyutlu performansını analiz etmek için bir 'açık erişim' web değerlendirme ortamı.
Scimago Institutions Rankings : Üniversitelerin ve araştırma odaklı kurumların araştırma çıktılarını analiz etmek için bir Araştırma Değerlendirme Platformu ve Sıralama Oluşturucu.
Shape of Science  : Amaç, dergi alıntılarına dayalı olarak bilimin yapısını ortaya koymak olan bir bilgi görselleştirme projesi.

Smiley face   Smiley face    Smiley face 


Tübitak tarafından "How to write and publish a scientific paper" adlı ISI yayınından çevilmiş, nasıl atıf yapılabileceği ile ilgili Türkçe bir kaynaktır.
   
Smiley face                                                                                                                                                                                                                   

Atıf ve kaynakça düzenleme hakkında hazırlanmış bir sunum için tıklayınız.
Yazar Rehberi  ( Kaynakça yazım örnekleri )  

Kaynak : Kurbanoğlu, Serap vd. “Atıf ve Kaynakça Düzenleme”.  Web. 6 Kas. 2017., http://uvt.ulakbim.gov.tr/sbvt/kurultay4/kurbanoglu.pdf
Kaynak : Doğuş Üniversitesi Dergisi, http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/about/submissions


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Smiley face 

Lisanslar Hakkında, Lisanlarımız ne yapar?
Creative Commons telif hakkı lisansları ve araçları, kanunun oluşturduğu geleneksel "tüm hakları saklıdır" yapısı içinde bir denge oluşturur. Araçlarımız bireysel yaratıcılardan büyük şirket ve kurumlara kadar herkesin yaratıcı eserlerine basit, standartlaştırılmış bir yol ile telif izinleri vermesini sağlar. Araçlarımızın ve kullanıcılarımızın kombinasyonu geniş ve büyüyen dijital bir ortaklıktır ve telif hakları çerçevesinde kopyalanabilir, dağıtılabilir, düzenlenebilir, karıştırılabilir ve üzerine inşa edilebilir bir içerik havuzu olabilir. DEVAMI İÇİN

Smiley face   Smiley face    Smiley face 

Kopya, Aşırma, İntihal :
"Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma. "Başkalarının fikirlerini veya yazılarını kendi çalışmalarımızda kullanırken mutlaka kaynak göstermemiz gerekmektedir. (Kaynak: TDK Büyük Türkçe Sözlük) MEF Üniversitesi’nde intihali (aşırma) önlemek için özel yazılımlar kullanılmaktadır. Akademik dürüstlük bilimde güvenilirliği ve sorumluluğu ifade etmektedir. Öğrenciler ve öğretim üyelerinin bilimsel sorumluluğa ve dürüstlüğe uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Buna uygun olarak her akademik çalışma, kişisel çabayı gösteren özgün sonuçlar ortaya koymalıdır. Diğer akademik çalışmaların entellektüel katkısı kabul edilmeli ve deklere edilmelidir. (Bu bölümün hazırlanması sırasında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi web sayfasından yararlanılmıştır)

Piyasada Kullanılan İntihal Programları;
• Turnitin
• Urkund
• iThenticate

Piyasaya Yeni Giren Intihal Programları;
• Unicheck
• İntihalNet 

Etkin bir intihal denetimi nasıl yapılır sunum için tıklayınız.

Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi :
Akademik bir kurumun kurumsal arşiv sistemidir.
Yani, bağlı olduğu kurumun entelektüel birikimini uygun ortamlarda bir araya toplayan, saklayan, koruyan, dizinleyen, yayınlayan ve engelsiz erişimini sağlayan hizmetler bütünüdür.

Kurumsal Arşivin Amacı :
Bağlı olduğu kurumun entelektüel birikimini bir araya toplayarak kurumsal bir arşiv oluşturmayı ve uluslararası standartlarda Açık Erişime sunmayı amaçlar. Diğer bir ifadeyle, bilginin yayılmasını kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması, bilgi teknolojisinin imkanlarından yararlanarak yeni bir sistem oluşturulması, kurumun ve çalışanlarının tanınırlığının sağlanması ve dolayısıyla saygınlığının artırılmasıdır.

Kurumsal Yararları:
• Her türlü faaliyetin bilimsel, toplumsal ve ekonomik ilişkisini ortaya koyarak kurumun değerini arttırır.
• Kurumun görünürlüğünü ve saygınlığını artırır.
• Kurumun desteklediği çeşitli tanıtım ve araştırma sonuçlarına erişim sınırlamasını ortadan kaldırır.
• Kurumun desteklediği araştırmaları tekrar ücret ödeyerek ticari kaynaklardan satın almasını önler.

Bireysel Yararları :
• İnternet sayesinde araştırma sonuçlarına ücretsiz ve hızlı erişim sağlar.
• Bilgi kaynaklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak araştırmanın etkisini artırır.
• Bilgi kaynaklarının başka araştırmalara temel oluşturmasına aracılık eder.
• Araştırmaların tekrarını önler


Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi veri girişi sunumu için tıklayınız.

Araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerine ve geliştirmelerine, diğer araştırmacılar ile çevrimiçi işbirliği yapabilmelerine ve yapılmış olan son araştırmaları keşfetmelerine yardımcı olur ayrıca çevrimiçi - çevrimdışı olarak farklı cihazlarda eşzamanlı kullanım olanağı sunarken akademik sosyal ağ olarak da kullanabileceğiniz bir kaynakça yönetim aracıdır.  

Başka bir ifadeyle Referans Yönetim Sistemleri makalelerinizi yönetmek, paylaşmak, okumak, notlar almak ve alıntı yapmak için kullanabileceğiniz bir yazılımdır.

Tercih Edilen Referans Yönetim Sistemleri;
• EndNote
• Mendeley
• ReadCube
• RefWorks = Flow
• Zotero

Mendeley kullanım sunumu için tıklayınız.

 

Size özel ResearcherID, ORCID numaralanızı alıp kendi profilinizi yaratmanıza olanak sunar. 
(Kendi profilinizi oluşturmanız ve yayınlarınızı buraya eklemeniz, genel arama esnasında doğabilecek aksaklıklarda - kurumunuzun birden çok yazılış şekli gibi - yanlış bilgi edinilmesinin önüne geçer. 
ResearcherID, ORCID numaralarınızla tek bir seferde güvenli olarak yayınlarınıza ulaşabilirsiniz.
ResearcherID profilinize bir kere yayınınız eklediğinizde Web of Science'deki kaydınızla otomatik olarak bağlantı kurar ve 7 iş günü içerisinde yazar ID'niz ile sorgulama yapabilirsiniz.


Yazar ID Türleri;
ResearcherID  
ORCID
ScopusID
YÖK-ID


Yazar ID türleri ve kullanımıyla ilgili sunum için tıklayınız. 

Telif hakkı : Yazılı ve görsel - işitsel her türlü bilgi kaynağının telif haklarının korunmasını ve bu doğrultuda hareket edilmesini hedeflemektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre, Kütüphane tarafından hizmete sunulan elektronik veya yazılı formattaki hiçbir materyal, eser üzerinde hak sahibi olan tarafın izni olmaksızın, ödünç alan kullanıcı tarafından:
• 3. şahıslara çıkar / ticari amaçlı olarak kiralanamaz,
• Toplu gösterim çerçevesinde kullandırılamaz,
• Aynı veya başka bir formatta kopyalanıp, çoğaltılamaz.
• Oluşabilecek ihlallerden Kütüphane sorumlu değildir.


Adil Kullanım;

İlgili kaynakların, kaynak gösterilmek şartı ile eğitim ve öğretim amacıyla seçme ve toplama eserler oluşturulmasında kullanılması, telif hakkı sahibinin çıkarlarına zarar vermeden eserin kullanması adil kullanım kapsamındadır. Yayınların format değişikliği yapılmadan (yani basılı bir kaynağı dijital hale çevirmek vb.) eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler oluşturmak için makul olabilecek uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

Genel olarak;
• Dergilerin her sayısından sadece bir makale,
• Bilgi kaynağının en fazla %10'u veya bir ünitesi (format değişikliği yapmadan),
• Elektronik kaynağa ait link bilgisi verilerek,
• Sinema eserlerinin %10'u. (Konu halen dünyada tartışılmakta olup, fikir birliği oluşmamıştır.)


Smiley face Smiley face


Akademik makaleler içeren bir web sitesi, Kurumsal Arşiv sayfası ya da kişisel yayın bilgilerinizi Google Akademik'e göndererek indekslenmesini sağlayabilirsiniz.

Smiley face Smiley face


Makalenizin Web of Science kaydı düzeltmesi için aşağıda Ara linkinde yer alan formu kullanabilirsiniz.
Değişiklik talebiniz 5 işgünü içinde Thomson Reuters Bibliyografik ekibi tarafından değerlendirecek ve kabul edilirse 3-4 hafta içinde değişiklik WoS kayıtlarına yansıyacaktır. 

Kaynak : Online Bilge, 2017. http://onlinebilgi.com.tr/TR/


Smiley face Smiley face